Satış ve Pazarlama

A Sample Post Title Place Holder

 

TEMEL SATIŞ BECERİLERİ

Programın Hedefi: Giderek artan rekabet ortamında, şirketlerin satış kadrolarının gelişmelere uyumunu sağlayarak, satıcılık konusundaki deneyimlerini pekiştirecek yeni yaklaşımları ve teknikleri açıklamak bu programın temel amacıdır.

Programın İçeriği:

- Satış görüşmesinde iletişimin etkisi

- Başarılı bir satışta geliştirilmesi gereken kişisel beceriler

- Sözel iletişim

- Satışta etkili konuşma, dinlemenin önemi, yanlış dinleme biçimleri, aktif dinleme

- Satış iletişiminde 'ben' dili ve 'sen' dilinin etkileri

- Satışta beden dili

- Satışta proaktif olma

 

SATIŞ YÖNETİMİ

Programın Hedefi: Günümüzün rekabet ortamında, rakiplerden ve müşterilerden daha önce düşünerek çözüm üretebilen ve bunları en uygun şekilde hayata geçirebilmeyi sağlayacak satış yönetimi yaklaşımı hakkında bilgi vermek bu programın temel amacıdır.

Programın İçeriği:

- Pazarlama yönetimi içinde satış gücünün önemi

- Satış gücünün organizasyonu ve koordinasyonu

- Satış faaliyetlerinin planlanması

- Satış stratejileri

- Satış taktikleri

- Satışta yürütme

- Satışta kontrol

 

MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA

Programın Hedefi: Bu programda pazarlama fonksiyonunun şirket açısından yapısal yeri ve önemi hakkında bilgi vererek, günümüz gelişen rekabet ortamında pazarlama faaliyetlerinin incelenmesini sağlayarak, satış fonksiyonu ile arasındaki ilişki zincirinin ortaya çıkarılması ve müşteri odaklı pazarlama stratejilerinin satış yaklaşımına aktarılmasını gerçekleştirmek hedeflenmektedir.

Programın İçeriği:

- Statejik pazarlama yaklaşımı

- Pazarlama bilgi sistemi ve pazar araştırması

- Pazarlama bileşenleri

- Pazarlama bileşenlerinin işlevleri ve uygulamaları

- Hedef ve pazar seçimi

- Pazarlama ve satış ilişkisi

- Günümüz koşullarında rekabetçi avantaj kazanmak için ortaya konan stratejiler

- Stratejilerin satış yaklaşımına uygulanması

- Örnek olaylar, proje çalışması

 

MARKA YÖNETİMİ

Programın Hedefi: Katılımcılara kendi markalarını yönetme ve stratejilerini belirleme konularında yeni perspektifler kazandırmak bu programın temel amacıdır.

Programın İçeriği:

- Marka yönetim süreci

- Pazarlama stratejileri ve rekabetçi konumlandırmada markanın rolü

- Marka konumlandırma

- Marka değeri yaratma

- Marka çeşitlendirme ve koruma çalışmaları

- Markanın değerini yönetme

- Müşteri ile marka ilişkisi kurma

- Marka imajı transferi ile büyüme

 

MÜŞTERİ İLETİŞİM YÖNETİMİ

Programın Hedefi: Bu seminerde, pazarlama iletişim faaliyetlerinin bir bütünlük gösterecek şekilde planlanması ve yürütülmesi için tüm pazarlama iletişim araçlarının incelenmesi ve her bir iletişim aracının avantaj ve dezavantajlarının ortaya çıkarılarak pazarlama ve satış faaliyetlerinde verimliliği artırmak hedeflenmektedir.

Programın İçeriği:

- Pazarlama iletişimi karması

- Müşteri ile iletişimde temel yaklaşımlar

- İletişim yöntemlerinin satışta kullanımı

- Satış geliştirme

- Satın alma noktası iletişimi

- Doğrudan pazarlama

- Reklam

- Kişisel satış

- Pazarlama halkla ilişkiler

 

EKİP MOTİVASYONU ve TAKIM RUHU

Programın Hedefi: Motivasyon, bir mucizedir. Kişinin başarısına, sorunlarını çözmesine ve amaçlarını gerçekleştirmesine yardım eder. Bir ailede, şirkette, okulda, siyasi partide teşvik edici sözlerin, sırt sıvazlamanın, cesaretlendirmenin gücünü bilmeyen insan yok değildir. bu tür davranışlar çalışanları kamçılar ve onları da daha büyük bir arzuyla çalışmaya götürür. Verilecek prim çalışmanın gücüne güç katar.

Programın İçeriği:

- Kişi çıkarı ile kurum çıkarını dengelemek

- Gücün paylaşılması

- Ekipte birlik ve güven ruhunun oluşturulması

- İşe bilgelik katmak

- Çalıştığı işyerinin resmini ütün olarak görebiliyor mu?

- Çalışanların ortak bir amacı olduğunun farkında mı?

- Değişim sürecini anlayabiliyor mu?

- Üreticiliğini artırıyor mu?

- Empatik (Anlama amaçlı) dinleme becerileri geliştirebiliyor mu?

- Kendi işletmenin veya kurumun sahibi gibi hissedebiliyor mu?

- Güçlü ve zayıf yönlerinin bilincinde mi?

- İşyerini, sürekli öğrenme ve gelişme ortamı olarak algılayabiliyor mu?

- Kişisel farklılıklardan ne kadar faydalanabiliyor?

- İşyerinde, sevgi ve saygı kültürü oluşturulmasına katkıda bulunuyor mu?

- İnsana öncelik veren teknolojilerin uygulanmasına katkıda bulunuyor mu?

- Kendi çıkarlarının ötesine geçebilecek bir ahlak anlayışı gösterebiliyor mu?

 

 

rss